Service

Medarbejdere

Ligesom Glads øvrige virksomheder, er Glad Service opbygget af et tæt samarbejde mellem vores fagligt funderede medarbejdere og vores medarbejdere med funktionsnedsættelse.

Således består Glads medarbejderstab af mennesker, der ansat på forskellige vilkår. Det kan være mennesker, som er afklaret til fleksjob og enten allerede har et rengøringsfagligt kursus, eller modtager intern oplæring i Glad Fondens rengøringsteam. Andre er mennesker med handicap, som via jobcenteret er visiteret til afklaring, flexjob-afprøvning, praktik eller lignende.

Glad samarbejder med kommuner landet over vedrørende visitering til Glads forskellige aktiviteter. Disse forløb har i en række tilfælde ført til fastansættelse i fleksjob for borgere, som ellers ikke umiddelbart vurderedes, at ville kunne opnå dette.

Glad gennemfører systematiske medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle ansatte og følger op, såvel lokalt som i Fonden på tværs, med kompetenceudvikling på baggrund af de individuelle årlige udviklingsplaner.

Skal Glad servicere din virksomhed?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Her samler vi ikke på data, men på glade historier