Service

Kvalitetssikring

I Glad Service har vi stor opmærksomhed på at opretholde en høj standard på vores serviceydelser, baseret på et solidt fagligt niveau.

Vores rengøringsinspektører er rengøringsfagligt uddannet, og med løbende interne tilsynsbesøg sikrer de, at Glad Service opretholder et tilfredsstillende kvalitetsniveau. De interne kontroller giver et godt grundlag for eventuelle forbedringer i serviceteamet, og sikrer en konsistent kvalitet i de leverede services. Sideløbende vil der, sammen med kunden, også blive gennemført kvalitetskontroller, som danner baggrund for dialog om eventuelle justeringer i aftalen. Endeligt tilbyder vi også at gennemføre tilfredshedsmålinger efter aftale med kunden.

Skal Glad servicere din virksomhed?

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Her samler vi ikke på data, men på glade historier